تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
حافظ

تو نیک و بد خود هم از خود بپرس

 1. تو نیک و بد خود هم از خود بپرس

  چرا بایدت دیگری محتسب

 2. و من یتق الله یجعل له

  و یرزقه من حیث لا یحتسب

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: چرا بایدت دیگری محتسب
و یرزقه من حیث لا یحتسب تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
و من یتق الله یجعل له
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: چرا بایدت دیگری محتسب
و یرزقه من حیث لا یحتسب تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
و من یتق الله یجعل له
 • پس زمینه شب متن نوشته: چرا بایدت دیگری محتسب
و یرزقه من حیث لا یحتسب تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
و من یتق الله یجعل له
 • پس زمینه سفید متن نوشته: چرا بایدت دیگری محتسب
و یرزقه من حیث لا یحتسب تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
و من یتق الله یجعل له
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
و من یتق الله یجعل له چرا بایدت دیگری محتسب
و یرزقه من حیث لا یحتسب
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
و من یتق الله یجعل له چرا بایدت دیگری محتسب
و یرزقه من حیث لا یحتسب
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
و من یتق الله یجعل له چرا بایدت دیگری محتسب
و یرزقه من حیث لا یحتسب
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
و من یتق الله یجعل له چرا بایدت دیگری محتسب
و یرزقه من حیث لا یحتسب