شعرفارسی

تبریک نوروز
محمد مفیدی‌فر

تبریک نوروز
شعری برای عید نوروز

 1. آن خدای مجید در نوروز

  خوبها آفرید در نوروز

 2. گل آدم سرشته شد با عشق

  عاشقی شد شدید در نوروز

 3. از درختان شکوفه ها شد باز

  همه صنع حمید در نوروز

 4. جویباران صفای لذت بخش

  باد خوشبو وزید در نوروز

 5. عرض تبریک سال گفته مفید

  به رفیق مفید در نوروز