ماه محرم
محمد مفیدی‌فر
https://www.sherfarsi.ir/mofid/محرم

 1. ماهی که در عزای تو باشد محرم است

  آهی که از برای تو آید نکو غم است

 2. چشمی که در عزای تو گرید سلامت است

  جانی که شد فدای تو بر جان مقدم است

 3. درس شجاعت تو بود راه مستقیم

  پیروزی و سعادت و نیکی فراهم است

 4. آن خاک کربلای تو باشد شفای ما

  نام تو زینت حرم و عرش اعظم است

 5. امر تو‌ امر خالق دانا بود حسین

  محبوب کردگاری و کارت منظم است

 6. بادا درود حق به شما مظهر خدا

  هر کس براه عشق تو پوید که آدم است

 7. هر کس مطیع امر شما شد رود بهشت

  بی حب آن امام مکانش جهنم است

 8. باشد شرف به راه شریف امام ما

  راه سعادت ابدیت نه ماتم است

 9. مداح اهل بیت نبوت شود مفید

  با اینکه فهم و دانش ما در جهان کم است

محرم