واقعه کربلا
محمد مفیدی‌فر
https://www.sherfarsi.ir/mofid/کربلا

 1. هرچه بود در جهان، مگو مقدر شده

  هرچه جفا شد عیان، که از ستمگر شده

 2. خدا ندارد روا، کسی ببیند جفا

  واقعه کربلا، ز ظلم کافر شده

 3. لقمه حرام جهان شهید گردد جوان

  نشان تیر و کمان، جناب سرور شده

 4. روز عزا شد بپا، واقعه کربلا

  آنچه به سرور شده، ز ظلم کافر شده

 5. ماه محرم شده، جهان پر از غم شده

  چه روز ماتم شده، که خاک بر سر شده

 6. حسین و یاران او، شهید دست عدو

  چو تیر کین شد رها، به حلق اصغر شده

 7. نوحه سراید مفید، برای شاه شهید

  هرکه عزایش شنید، غمش مکرر شده

 8. به شیعیان هم بگو، عزا شود گفتگو

  شفیع روز جزا، ساقی کوثر شده

کربلا