شعرفارسی

گریه بی سود
پروین

گریه بی سود

اگر مشغول غصه خوردن شویم، به زودی چشم باز خواهیم کرد و خواهیم دید که دو روزه عمرمان از دست رفته است. نباید عمر خود را با حسرت خوردن و افکار منفی تلف کنیم

 1. باغبانی قطره ای بر برگ گل

  دید و گفت این چهره جای اشک نیست

  باغبانی با دیدن قطره ی شبنم روی گلبرگ گلی گفت: این چهره زیبا سزاوار اشک ریختن نیست

 2. گفت من خندیده ام تا زاده ام

  دوش بر خندیدنم بلبل گریست

  گل پاسخ داد که من از روزی که بدنیا آمده ام در حال خندیدن هستم، اما دیشب بلبل با دیدن خنده هایم، به گریه افتاد

 3. من همی خندم برسم روزگار

  کاین چه ناهمواری و ناراستیست

  من با دیدن رسم روزگار و سختی ها و بالا و پایین های آن، خنده ام میگیرد

 4. خنده ما را حکایت روشن است

  گریه بلبل ندانستم ز چیست

  معلوم است که من برای چه می خندم، اما نفهمیدیم بلبل به چه دلیلی گریه می کرد

 5. لحظه ای خوش بوده ایم و رفته ایم

  آنکه عمر جاودانی داشت کیست

  طول عمر ما به اندازه یک نفس بوده است، ما در این یک نفس، شادمان زندگی کرده ایم و در پایان می میریم چرا که میدانیم هیچکس زندگی بی پایان و عمر جاویدان ندارد

 6. من اگر یک روزه تو صد ساله ای

  رفتنی هستیم گر یک یا دویست

  فرقی بین من که طول عمرم یک روز است و تو که مدت زندگیت صد سال است، وجود ندارد چرا که همه ما، چه پس از یک روز یا چه پس از صد سال، آخر باید از این دنیا برویم

 7. درس عبرت خواند از اوراق من

  هر که سوی من بفکرت بنگریست

  هر کسی که با تامل و اندشه به من نگاه کرد،، از برگهای زندگی من درس عبرت گرفت

 8. خرمم با آنکه خارم همسر است

  آشنا شد با حوادث هر که زیست

  با وجودی که در کنار خار زندگی می کنم، شاد هستم، چرا که هر کسی که در این دنیا زندگی کند، به ناچار باید با حادثه ها و سختی های آن روبرو شود

 9. نیست گل را فرصت بیم و امید

  زانکه هست امروز و دیگر روز نیست

  گل آنقدر مهلت ندارد که به ترس یا امیدواری فکر کند چرا که امروز زنده است و فردا دیگر زنده نیست (طول عمرش کم است)

 • گل

  گل
  گل
  هرجا که گل به صورت مجزا به کار برده شود،(نام خاص آن ذکر نشود) منظور گل سرخ است.
 • بلبل

  عندلیب
  هزاردستان
  بلبل
  مرغ چمن
  مرغ سحر
  هزار
  بلبل
  پرنده ایست جزو راسته ٔ گنجشکان متعلق به دسته ٔ دندانی نوکان که قدش تقریباً به اندازه ٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است . این پرنده حشره خوار است و آوازی دلکش دارد