آفتابی
سهراب
https://www.sherfarsi.ir/sohrab/آفتابی

 1. صدای آب می اید مگر در نهر تنهایی چه می شویند

 2. لباس لحظه ها پاک است

 3. میان آفتاب هشتم دی ماه

 4. طنین برف نخ های تماشا چکه های وقت

 5. طراوت روی آجرهاست روی استخوان روز

 6. چه میخواهیم

 7. بخار فصل گرد واژه های ماست

 8. دهان گلخانه فکر است

 9. سفرهایی ترا در کوچه هاشان خواب می بینند

 10. ترا در قریههای دور مرغانی به هم تبریک می گویند

 11. چرا مردم نمی دانند

 12. که لادن اتفاقی نیست

 13. نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروز است

 14. چرا مردم نمی دانند

 15. که در گلهای ناممکن هوا سرد است