سلسله

سلسله
زنجیر
1

کاربردهای سلسله

  • سلسله موی دوست حلقه دام بلاست

    هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

  • گر بی تو بود جنت بر کنگره بنشینم

    ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم

  • دیوانگان خود را می بست در سلاسل

    هر جا که عاقلی بود این جا دم از جنون زد

  • دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران ولیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز در معنی این آیت که و نحن اقرب الله من حبل الورید سخن بجائی رسانیده بودم که میگفتم