مرغ انجیر

مرغ انجیر
مرغ انجیرخوار
پری شاهرخ
پرنده‌ای کوچک و درخت‌زی است. جنس نرش دارای بال‌ها و انتهای دم سیاه و پرهای زینتی به‌رنگ زرد درخشان در قسمت سر، شکم و کناره‌های دم بوده و جنس ماده و نابالغ آن به‌رنگ سبز مایل به زرد با بال‌ها و دم پررنگ‌تر و سطح شکمی تقریباً خاکستری که تا حدی رگه‌رگه می‌باشد است
1

کاربردهای مرغ انجیر

  • گر بر دلم زبور بخوانند نشنود

    کانجیر مرغش از لب انجیل خوان اوست