شعرفارسی

کیخسرو

کیخسرو
کیخسرو
در اساطیر و حماسه‌های ایرانی و شاهنامهٔ فردوسی، فرزند سیاوش و فرنگیس و نوادهٔ کیکاووس و افراسیاب است. واژه کیخسرو به معنی شاه نیک‌نام است. کیخسرو در دیانت و شهامت، سرآمد شاهان کیانی و نسبت به کیکاووس خوش‌نام‌تر است. کیخسرو به عنوان پادشاهی عادل و شجاع باقی می‌ماند. در شاهنامه و متون پهلوی کیخسرو نمادی از یک شاهنشاه آرمانی است.
1

کاربردهای کیخسرو

  • بیا ساقی آن می که عکسش ز جام

    به کیخسرو و جم فرستد پیام

  • بده ساقی آن می که عکسش ز جام

    به کیخسرو و جم فرستد پیام